fbpx
... od poznání k porozumění
 

Biskupství litoměřické

Biskupství litoměřické je součástí Římskokatolické církve. Bylo založeno roku 1655 papežem Alexandrem VII. a je institucí s mnohasetletou tradicí.

V čele diecéze stojí diecézní biskup. Se správou diecéze a s řízením úřadu diecéze mu pomáhá generální vikář a zvláštními úkoly bývají pověřováni biskupští vikáři – do svých funkcí jsou všichni jmenováni diecézním biskupem.

Biskupství litoměřické je tedy institucí, která biskupovi pomáhá řídit diecézi a nést pastorační i administrativní zodpovědnost. Poskytuje profesionální a přitom přátelskou podporu jednotlivým společenstvím diecéze. K tomuto účelu je zřízen biskupský úřad, nazývaný biskupská kurie.

www.dltm.cz

instagram colorfacebook color