fbpx
... od poznání k porozumění
 

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy

Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

www.knihovnalitomerice.cz

instagram colorfacebook color