Učebny

Moderní prostory Restonu jsou v sídle KB Litoměřice na Mírovém náměstí. Najdeme zde optimální kombinaci všeho, co potřebujeme – krásné, slunné na sebe navazující učebny a kanceláře v centru města, s okny do klidného, zelení osazeného dvora.
  • Bezbariérový přístup, i WC
  • Učebny vybaveny profesionálním nábytkem, keramické tabule, tablety
  • Wi-Fi, dataprojektor, vzdálený přístup, AI

Sídlo jazykové škloly Reston
Sídlo jazykové škloly Reston
učebna 1
učebna 1
učebna 1
učebna 1
učebna 2
učebna 2
učebna 2
učebna 2
učebna 3
učebna 3
učebna 3
učebna 3
Vybavení audio, video
Vybavení audio, video
Jazyková škola Reston
Jazyková škola Reston