fbpx
... od poznání k porozumění
 

Překlady

Angličtinu a němčinu nám zajišťují kolegyně - profesionální překladatelky, ale i s ostatními jazyky si dokážeme poradit. Při zakázce konzultujeme s odborníky v daných oblastech, revize textů rodilými mluvčími, přepis z rukopisu. Neposkytujeme soudně ověřené překlady.

Cena: 350 Kč za započatou normostranu (1800 znaků včetně mezer).
Ceny jsou individuální dle povahy a rozsahu textu.

instagram colorfacebook color